Profile

Company Information :

Company name :
สีย้อมผ้าและเคมีสิ่งทอ
 
P.P.Colour Tex Co.,Ltd.

Business Information :

Industry group :
  1. สิ่งทอ, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย
Business type :
  1. Importer
  2. Exporter
  3. Distributor
  4. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
968 อาคารอื้อจือเหลียงชั้น 8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Address 2 :
815 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Country :
ไทย
Tel :
02-7214339, 02-7214541,02-6375085
Fax :
02-6375489

Other information :

Capital Investment :
20,000,001 - 50,000,000
Annual revenue :
100,000,001 - 500,000,000
Employee range :
0 - 50

Company Profile

บริษัท พี.พี. คัลเลอร์ เท็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสีย้อมผ้าและเคมีภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอ มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศมากว่า 50 ปี โดยมีแผนกที่ดำเนินธุรกิจต่างๆ 10 แผนก พร้อมทั้งมีกลุ่มบริษัทในเครือกว่า 40 บริษัท ครอบคลุมถึงธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ถึง 6 ประเภทธุรกิจ แผนกสีย้อมและเคมีภัณฑ์เป็นหนึ่งใน 10 แผนก นับแต่ปีพุทธศักราช 2496 ได้ก่อตั้งขึ้น แผนกสีย้อมและเคมีภัณฑ์นับเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทพาราวินเซอร์ จำกัด โดยระยะแรกจำหน่ายสีย้อมผ้าของบีเอเอสเอฟ, HOECHST, และเบเยอร์ ประเทศเยอรมันตะวันตก จนบริษัทสีย้อมเหล่านี้ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเอง หลังจากนั้นบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด แผนกสีย้อมผ้าได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ซูมิโตโม เคมมิคอล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการย้อมสี และเป็นบริษัทแรกของโลกที่คิดค้นวิธีการย้อมผ้าแบบ BI-FUNCTIONAL REACTIVE DYES ซึ่งเป็นสีที่ย้อมง่าย มีความคงทนต่อแสง เหงื่อ คลอรีน และการซักล้างได้ดี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ 
จวบจนวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัดได้ขยายแผนกสีย้อมและเคมีภัณฑ์ ขึ้นเป็นบริษัทในเครือ นามว่า “บริษัท พี.พี. คัลเลอร์ เท็กซ์ จำกัด” ซึ่งนอกจากจัดจำหน่ายสีย้อมผ้าและเคมีทางด้านสิ่งทอแล้ว บริษัทฯ ยังจำหน่ายเคมีเกี่ยวกับกระดาษ และเครื่องมือทดสอบสิ่งทอ ทั้งยังให้บริการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ให้ความรู้  ฝึกอบรม กับลูกค้า ด้านสิ่งทอ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง
จากอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทย มีอัตราการขยายตัวขึ้นอย่างมหาศาล จนกลายเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างก็พอใจกับผลประกอบการที่ผ่านมา 
จวบจนปัจจุบัน ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้เกิดการพลิกผันไปอย่างรวดเร็ว จากอดีตผู้ขายหรือผู้จำหน่ายสามารถกำหนดทิศทางของตลาดได้ แต่ ณ.ปัจจุบันผู้กำหนดคือผู้บริโภค สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะที่ส่วนแบ่งของสิ่งทอไทยในตลาดโลกมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
บริษัท พี.พี.คัลเลอร์ เท็กซ์ จำกัด มีบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งพร้อมจะให้บริการเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ฉะนั้นท่านมั่นใจได้เสมอว่าท่านจะได้รับข้อมูลทางด้านเทคนิคที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการจากทีมฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิคอย่างดีเยี่ยม ด้วยหลักการบริหารงานอย่างมีแบบแผน รวดเร็ว และปรับตัวไวต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับความได้เปรียบในด้านชื่อเสียงและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะสามารถรักษาส่วนแบ่งของตลาด และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับตลาดทุกๆระดับในอนาคต