นวัตกรรมผ้า Power klerTM ผ้าที่เพิ่มพลังให้สุขภาพ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณสมบัติ
1.ช่วยลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อระหว่างออกกำลังกาย
2.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายให้ต่อเนื่องและยาวนาน
3.เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของระบบโลหิต
4.ทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ทำให้เกิดความยืดหยุ่นที่ดีกับร่างกาย
6.ช่วยเพิ่มประสิทืธิภาพการทรงตัว

หลักการของเทคโนโลยีที่นำมาใช้  คือ  อาศัยการทำงานของสารสกัดและพลังงานจากธรรมชาติ โดยเทคโนโลยีนี้อาศัยการส่งผ่านของพลังงานที่เกิดในโครงสร้างโมเลกุลของสารที่ใส่ลงบนผ้าและทำให้เกิดการสั่นให้กับอะตอมของร่างกายคนเรา จนก่อให้เกิดเป็นพลังงานให้กับกล้ามเนื้อ ช่วยระบบการไหลเวียนของโลหิต เพิ่มออกซิเจนในระบบการไหลเวียนโลหิต เป็นการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย

การทดสอบ

จากบน ภาพ PE100% เป็นภาพที่แสดงความผิดปกติที่เกิดกับเม็ดเลือดของคนส่วนใหญ่ ทำให้เกิดการอุตตันเนื่องจากการกระจุกตัวของเม็ดเลืด จากภาพล่าง  POWERkler เป็นภาพที่ได้จากหลังจากที่สวมใส่เสื้อผ้า POWERkler ทำให้รุปร่างของเม็ดเลือดมีความสมบูรณ์มากขึ้น ไม่เกิดการกระจุกตัวของก้อนเลือด ร่างกายเกิดความอบอุ่น การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น

การทดสอบความคงทนต่อการออกกำลังกายเมื่อสวมใส่ และไม่สวมใส่ผ้า POWERkler พบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การออกกำลังกายได้มากถึง 25% ซึ่งจากประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเหมาะกับการนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าชุดกีฬา หรือ เสื้อผ้าที่สวมใส่สำหรับการออกกำลังกาย

การทดสอบ Balance จากตัอย่างจากผู้ทดสอบมากกว่า 100 คน โดยทดสอบการยกตุ้มน้ำหนักที่น้ำหนักต่างๆกัน จนทำให้เกิดการเสียการทรงตัว พบว่า เมื่อผู้ทดสอบได้สวมใส่ผ้า POWERkler สามารถทรงตัวได้ดีทั้งที่ยกตุ้มน้ำหนักที่น้ำหนักมากขึ้น

มาตรฐานคววามปลอดภัยของสินค้า

1.ผ่านการทดสอบ Registered in REACH

2.ผ่านการทดสอบ OEKOTEX Standard 100

3.ผ่านการทดสอบ European Guideline 94/27/CE

4.ผ่านการทดสอบ European Guideline 202/61/CE

5.ผ่านการทดสอบ FDA APPROVA